Wijkberichten

WIJKBERICHTEN NIEUWE WIJKGEMEENTE A

Verkozen tot ambtsdrager

Op de nogal lange gemeenteavond van woensdag 1 oktober a.s. zijn 27 broeders en 3 zusters tot het ambt verkozen. Zij laten ons deze week weten of zij hun benoeming ook aanvaarden. We gaan ervan uit dat de meesten dat met vrijmoedigheid zullen kunnen. In de dienst van 19 oktober vindt dan hun bevestiging plaats (zie onder). Hier volgen hun namen:

In het ambt van ouderling:

dhr. J.W. van den Berg, Jan van Arkelstraat 16

dhr. L. Betten, Prof. K. Schilderhof 9

dhr. J.R. Boer, Constructieweg 35A

dhr. H. Boersma, Akelei 43

dhr. J. Breet, Dr. Kolfflaan 45

mevr. M.D.E. van Delden, Emmastraat 29

dhr. J. Hendriks, Greenterweg 53

dhr. J. Huisman, Wederiklaan 47

dhr. J. Knol, Geert van Woustraat 19

dhr. G.R. Meijering, Wortmanstraat 25

dhr. H.E.T. Meijering, Veenmos 58

dhr. J.W. Prins, Mauritsstraat 7

dhr. C.H. Pruim, Wortmanstraat 99

dhr. S. Selles, Burg. Oldenhoflaan 46

dhr. F. Sleurink, IJsselvallei 13

dhr. H. Sleurink, Burg. van Engelenweg 37

dhr. K.J. Vinke, Henk Steenbeekhof 3

mevr. H. Weijs-Visscher, Sint Nicolaasdijk 14

mevr. R. Westendorp, Aalbershof 1

In het ambt van diaken:

dhr. W. Bastiaannet, Tijm 7

dhr. A. Beelen, Marinus Postlaan 24

dhr. G.E. de Koning Gans, Begijnestraat 1/I

dhr. H. Nentjes, Oratoriumplein 28

dhr. A. Prins, Celesta 6

dhr. J. de Ruiter, Melmerweg 13

dhr. A.J. Selles, Berklaan 28

dhr. S. van Tjonger, De Opera 35

Als ouderlingen-kerkrentmeester:

dhr. F. van Grafhorst, Zilverschoon 82

dhr. G.H. van Kooten, Jan van Arkelstraat 98

dhr. B. van Putten, Eurosingel 44

Zondag 19 oktober in wijkgemeente A

Op zondag 19 oktober a.s. gaat wijkgemeente A van start. In de allereerste kerkdienst wordt de nieuwe kerkenraad bevestigd. Om het nieuwe van het nieuwe begin te markeren, zullen alle verkozen broeders en zusters met handoplegging bevestigd worden. Zij aanvaarden immers hun verantwoordelijkheid in een nieuwe gemeente. Zo hebben we dat afgesproken voor alle wijken, dus ook in de wijken B en C zal het zo gaan.

Deze eerste kerkdienst van wijkgemeente A begint om 10.00 uur en wordt in de Broederkerk gehouden, de kerk die ons voorlopig is toebedeeld. Beide voorgangers, ds. Verboom en ds. Dekker, zullen de dienst leiden. Er is kindernevendienst voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 1 t/m 6. Er is oppasdienst voor de kleinste kinderen, zo mogelijk in twee leeftijdsgroepen: 0-1 en 2-3 jaar. We zingen uit het nieuwe liedboek en voor de dienst uit de Opwekkingsbundel, maar voor deze eerste, feestelijke dienst wordt voor een gedrukte liturgie gezorgd. Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

’s Middags om 17.00 uur is er een reguliere middagdienst met ds. Verboom als voorganger. Misschien is het zo dat we tegen dingen aanlopen die nog niet vlekkeloos geregeld zijn. Iedereen zal hopelijk kunnen begrijpen dat deze verandering nogal een operatie is. U kunt het altijd aangeven als u vindt dat er iets beter kan, dan proberen we zo snel mogelijk een oplossing te vinden. We hopen dat we daarbij mogen rekenen op uw geduld en begrip!

Verdere kerkdiensten in wijkgemeente A

U hebt het inderdaad goed gelezen: de aanvangstijd van de morgendienst wordt voorlopig 10.00 uur. Dit was een grote wens van de kwartiermakersgroep. Uiteindelijk bepaalt de nieuwe kerkenraad de definitieve aanvangstijd, dus ook dit is ‘voorlopig’. We gaan het in ieder geval eerst proberen, en kijken dan hoe het bevalt.

U kunt rekenen op de volgende zaken en voorzieningen. De kerkdiensten in de Broederkerk zijn gewoon als vanouds via de kerktelefoon te beluisteren. Er is in alle morgendiensten oppasdienst aanwezig. Ook is er steeds kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 t/m 6. De kinderen verlaten de dienst na het lied na de wetslezing en komen voor het dankgebed weer terug. Eén keer in de maand is er Tienerkerk voor jongens en meiden uit groep 7, 8 en de eerste klas van de middelbare school. Doorgaans zal dit op de eerste zondag van de maand zijn. De eerstvolgende keer is op 2 november. De Tienerkerk start direct bij aanvang van de kerkdienst. De tieners komen ook voor het dankgebed in de kerk. We zingen uit het nieuwe liedboek (2013). Een minuut of 10 voor de dienst zingen we twee liederen uit de Opwekkingsbundel. Let dus op: overal waar aanvangstijd 10.00 uur staat, bedoelen we eigenlijk 9.50 uur!

Graag vertellen we alvast dat zondag 26 oktober een Avondmaalszondag is (10.00 uur viering HA, 17.00 uur voortzetting en dankzegging). Op zondag 2 november houden we dan de Startdienst Winterwerk. Daarna begint ook de catechese weer. Maar daarover in het volgende kerkblad meer.

 

Met een hartelijke groet, ook van ds. Verboom,

Ds. Wilbert Dekker

 

WIJKBERICHTEN WIJK 5

Bij de diensten

Zondagochtend 12 oktober is de laatste reguliere eredienst van wijk 5. Daar willen we tijdens en na de kerkdienst zeker aandacht aan besteden. Om het plechtige moment te markeren heeft de voltallige kerkenraad dienst, en drinken we na afloop koffie en thee met elkaar. Nadrukkelijk wil ik vermelden dat dit nog niet een afscheid van de Noorderkerk is, zie ook hieronder. Wel nemen we afscheid van wijk 5. Hoe dat precies gaat, zult u zondag wel ervaren. Hoe dan ook lezen we Deuteronomium 34. De beamer wordt bediend door Thomas Kuiper. Voor de dienst zingen we uit de bundel Opwekkingsliederen de nummers 330 en 125. De kinderen bij de kindernevendienst horen het verhaal van Jakob die op de vlucht is voor zijn broer Esau, en die een prachtige droom krijgt. Je kunt erover lezen in Genesis 27 en 28.

’s Middags hoop ik de dienst in de Broederkerk te leiden. Tekst voor de verkondiging is Filippenzen 1:21. ’s Avonds is er een jeugddienst in de Noorderkerk waarin ik ook hoop voor te gaan. Het thema is ‘We Are N’, over de vervolgde christenen in het Midden Oosten. Wat betekent het om voor je geloof vervolgd te worden? De vier gitaristen van Kithara uit Oldebroek zijn bij ons te gast.

Zondag 19 oktober begint wijkgemeente A. Let op de aanvangstijd van 10.00 uur! Verder meer hierover voor in het kerkblad, onder de gemeenteberichten van de nieuwe wijk.

Auto-ophaaldienst

Is kerkgang moeilijk omdat u minder mobiel bent? Dan kunt u gebruik maken van de auto-ophaalservice. Laat u dat voor zaterdagavond acht uur weten aan degene die auto-ophaaldienst heeft. Voor zondag a.s. is dat dhr. Juffer, Koggesingel 142 (tel. 3316039). Vanaf zondag 19 oktober vervoeren we u tot nader order naar de Broederkerk. Die zondag staat dhr. Postma (Rondweg 149, tel. 3333906) op het rooster, zo nodig bijgestaan door anderen. Coördinator Steef Selles zal daarvoor zorgen. We willen niet graag dat de afstand naar de Broederkerk een probleem voor u is en daarom zullen we ervoor zorgen dat iedereen die vervoer nodig heeft, dat ook krijgt.

Over wijkgemeente A

U hebt hierboven, in de berichten van wijkgemeente A, kunnen lezen over de keuze voor de Broederkerk als gebouw om met wijk A in te starten. In het vorige kerkblad is deze keuze uitgebreid toegelicht in de berichtgeving van de AK en het CvK. Als predikant van de huidige wijkgemeente 5 wil ik daar graag kort iets over zeggen. Ook ik vind het jammer dat de Noorderkerk (voorlopig) uit beeld is verdwenen. In de anderhalf jaar dat ik nu predikant hier in Kampen ben, is die plek me dierbaar geworden, zoals het ook voor velen van u een dierbare plek is. Maar ik hink daarin ook op twee gedachten. Want ik hoop ook dat straks zal blijken dat er veel meer mensen naar de kerk komen in wijkgemeente A dan dat er in de Noorderkerk kunnen zitten. Dit neemt echter niet weg dat wijkgemeente A vanaf het begin losgezongen wordt van de Noorderkerk. Dat is iets wat we samen moeten proberen te verwerken. Hopelijk troost het een klein beetje dat we samen in hetzelfde schuitje zitten. Laten we er samen toch maar iets moois van maken, ook in wijkgemeente A. Dat zijn we wel verplicht aan al die andere mensen die voor die wijk hebben gekozen.

Graag onderstreep ik dat hiermee nog niet het besluit is gevallen om de Noorderkerk te verkopen. Dat besluit mag niemand nemen zonder u als gemeenteleden daarin gekend en gehoord te hebben, zoals de Kerkorde zegt. Wanneer dit in de toekomst aan de orde komt, zult u dus een uitnodiging ontvangen om daarover mee te praten. Mocht het inderdaad zo ver komen dat straks de Noorderkerk onze kerk niet meer zal zijn, dan willen we nog graag een afscheidsdienst houden samen met iedereen bij wie de Noorderkerk een speciaal plekje in het hart heeft. Maar die plannen moeten dan maar verder uitgewerkt worden op het moment dat dat het geval zal blijken te zijn. Laten we kijken hoe het verder gaat, vertrouwend op de leiding van onze God. Hij zal wel wegen vinden waarlangs onze voet kan gaan.

Jubileum Joop van ’t Ende

Op de eerste zondag van oktober 1984 verrichte Joop van ’t Ende zijn eerste werkzaamheden als koster van de Noorderkerk: 30 jaar geleden dus. Hij heeft dit altijd met grote inzet gedaan. Het is jammer dat daaraan nu (noodgedwongen) een einde komt. Ook vanaf deze plaats heel hartelijk dank, Joop, voor alles wat je, samen met Jennie voor de Noorderkerk en voor wijk 5 hebt gedaan!

We leven mee met…

Ten opzichte van het bericht in deze rubriek in het kerkblad van vorige week heb ik niets nieuws te melden. Daarom een hartelijke groet ter bemoediging aan alle zieken in de gemeente, thuis of elders verpleegd. “Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht” (Ef. 6:10).

Huwelijk Rémon Kwant en Alberthe van Urk

Op vrijdag 17 oktober a.s. trouwen Rémon Kwant en Alberthe van Urk. De bruiloft speelt zich af op Urk. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in Kerkcentrum ‘De Poort’ en wordt geleid door ds. J. de Groot. Het jonge paar komt in Kampen wonen en hebben aangegeven graag mee te gaan leven in wijkgemeente A. We wensen hun een bijzonder fijne huwelijksdag toe en Gods zegen op hun leven samen. Ook heten we hen van harte welkom in onze gemeente. We hopen dat zij zich gauw thuis zullen voelen. Het bruidspaar gaat wonen op het volgende adres: Zandrug 3 (8266 LE) hier in Kampen.

Huwelijk Jerker Steenstra en Jeanine van Garderen

Op donderdag 23 oktober treden Jerker Steenstra en Jeanine van Garderen in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats om 14.30 uur in de St. Annakapel. De dienst wordt geleid door ds. J. Telgenhof uit Harderwijk, een oom van de bruid, en staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente A (de huwelijksaanvraag is, zoals u begrijpt, in wijk 5 binnengekomen). We wensen Jerker en Jeanine van harte Gods zegen toe op hun huwelijk, en ook een onvergetelijke huwelijksdag. Het adres van het bruidspaar is Kattegatstraat 24 (8262 VH).

Studentenkring begonnen

De kring voor studenten en net-afgestudeerden is weer begonnen. We vervolgen onze bespreking van Bonhoeffers boek ‘Navolging’. Er is nog ruimte voor enkele leden, en dit is een goed moment om in te stappen. Heb je interesse, neem dan even contact met me op. De volgende avond staat gepland op vrijdag 7 november, 20.30 uur, bij mij thuis. Van harte welkom!

Jonge lidmatenkring

Ook de jonge lidmatenkring onder mijn leiding begint weer, en wel op vrijdag 24 oktober bij Joost en Willemijn. Deze kring zit op het moment aardig vol. We vervolgen onze bespreking van het boek ‘Marcus voor iedereen’ van Tom Wright. We gaan voor een mooie avond met elkaar!

Broodmaaltijd Noorderlicht: 24 oktober

In het kader van ‘Kerk voor de buurt’ hebben we eind september voor het eerst een maaltijd georganiseerd, bedoeld om mensen elkaar te laten ontmoeten en zo contacten te leggen. Er kwamen 35 mensen op af. Daar zijn we heel blij mee. De volgende maaltijd wordt gehouden op vrijdag 24 oktober, vanaf 17.00 uur. Iedereen is weer van harte welkom, neem gerust iemand uit uw naaste omgeving mee. Voor opgave kunt u telefonisch terecht bij Steef Selles (3320475), Jan Breet (3326346) of Johan Huisman (3311501). Geeft u daarbij ook even aan of u op eigen gelegenheid komt, of dat u gebruik wilt maken van de ophaaldienst.

Ook zoeken we voor deze activiteit nog mensen die het leuk vinden om eens in de twee of drie maanden te helpen: tafel dekken, bedienen en afwassen (met de vaatwasser). Geef u dan z.s.m. op bij één van de bovenstaande heren. Dat zou heel fijn zijn!

Volgend kerkblad

Kopij voor het volgende kerkblad kan rechtstreeks bij de redactie worden aangeleverd tot maandag 20 oktober, 20:00 uur. U mag de kopij ook naar mij sturen ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Doet u dat dan ruim op tijd (voor 16:00 uur), dan heb ik tijd om het te verwerken.

Herfstvakantie: pastoraat

In de herfstvakantie, als de kinderen vrij zijn, ben ik ook een weekje vrij, namelijk van maandag 13 t/m zaterdag 18 oktober. In de week van 27 oktober t/m 1 november ben ik nogmaals vrij, maar dan is dat om een predikantenconferentie in Groningen bij te wonen die ik samen met enkele anderen georganiseerd heb. Ds. Verboom is zo vriendelijk om mij in beide weken te willen vervangen – waarvoor hartelijk dank!

Ter overweging

“Het woord dat ik niet wil doen, is voor mij geen rots waarop ik een huis kan bouwen.” (Dietrich Bonhoeffer)

Tenslotte

Afgelopen zondag beleefden we een fijne ochtenddienst in onze vorige gemeente, Kolderveen. Het Van Oeckelenorgel (1869) is door de firma Steendam uit Roodeschool gerestaureerd en opgeleverd. In een feestelijke kerkdienst werd het weer in gebruik genomen met veel muziek en gemeentezang. Omdat de restauratie in gang is gezet in het laatste jaar dat ik de gemeente diende, mocht ik, samen met mijn opvolger daar, de kerkdienst leiden. Dat was een feest! Wie beelden wil zien van het gerestaureerde orgel kan kijken op de site www.hgkd.nl. Al ben ik anderhalf jaar weg uit Kolderveen en heb ik in de tussentijd nagenoeg niets voor die gemeente gedaan (afgezien van het vervullen van een enkele gastpreekbeurt in de vacaturetijd), toch voelt het nu pas alsof mijn werk daar is afgerond. Een goed gevoel! Ontvang allen een hartelijke groet, ook van Esther,

ds. Wilbert Dekker

Tienerkerk  5 oktober

 Vandaag hebben we weer tienerkerk gehad.  Voorlopig was dit de laatste keer in Het Noorderlicht. Het ging vandaag over Diakonaat wat Dienen betekent. We hebben samen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan gelezen, om te horen hoe je dienstbaar kunt zijn. Daarna hebben we onze hand nagetekend en daar in geschreven hoe we iemand geholpen hadden. En moesten we nadenken over een ander Bijbelverhaal waar het over elkaar dienen/ helpen ging. Ook hebben we 2 aan 2 nog een rebus op gelost waar uit kwam: GOD DIENEN IS MENSEN DIENEN. Als afsluiter hebben we WordFeud  gedaan met als begin woord DIENEN. Als je iets of iemand wist wat met dienen te maken had mocht je dat op schrijven.

De volgende keer Tienerkerk is op zondag 2 november. We zullen dan in één van de zalen zitten van de Broederkerk, omdat wijk A voorlopig in de Broederkerk gaat samen komen. Maar houd daar voor de Kerkbode, Website en Facebook van Noorderkerk in de gaten.

Groeten van Esther en Ewald Pikkert

Midlifekring

Op dinsdag 14 oktober hopen we weer bij elkaar te komen als kring. Wij zijn een groep van 14 vrouwen, in leeftijd variërend van 35 tot 65 jaar die iedere tweede dinsdag van de maand bij elkaar komen om na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. Dit doen we aan de hand van een Bijbelstudie.

We beginnen met een nieuw boekje: “David beter begrijpen”, meer zicht op Bijbelverhalen uit het Oude Testament, geschreven door Niels de Jong, werkzaam als missionair predikant in Rotterdam.

David is één van de meest besproken personen uit de Bijbel. Soms stijgt hij tot grote hoogte, terwijl hij op andere momenten heel diep wegzinkt. Dwars door alles heen blijkt God in zijn leven toch op een bijzondere wijze een rol te spelen.

Uiteraard beginnen we met Hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk heeft als titel: “Over hoe God kijkt”. We lezen hoe David door Samuel tot koning wordt gezalfd. Het gaat hier vooral over de manier waarop God naar iemand kijkt. Die manier verschilt soms heel erg van de manier waarop wij naar iemand kijken.

We zijn vanaf 19.45u. allen hartelijk welkom bij Bertha Bastiaannet.

Juist de start met een nieuw boekje, kan een moment zijn voor nieuwe leden om ook eens een avond met ons mee te maken. Inlichtingen over de kring kunt u krijgen bij Elke Meijering: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , tel: 038 3315493