Kerkdiensten Noorderkerk komende periode
Zondag 12 oktober
09.30 uur ds. W.L. Dekker (Kampen)
19.00 uur ds. W.L. Dekker (Kampen, Jongerendienst)

ZondagĀ 19 oktober (BROEDERKERK)
10.00 uur ds. F. Verboom en ds. W.L. Dekker (Kampen, bevestiging ambtsdragers)
17.00 uur ds. Verboom (Kampen)