Even voorstellen...

Hieronder stellen de onlangs bevestigde ouderlingen Karel Vinke en Hette Meijering zich voor.

 

Karel Vinke (1951)

Ben opgegroeid in de Lemkerstraat (Brunnepe) vlakbij de Noorderkerk, waar mijn vader in de begin jaren zestig diaken was, en later woonde ik aan de Rondweg. Ben gehuwd met Gea Beens en woon aan de H. Steenbeekhof 3.

Vanaf 1969 was ik werkzaam binnen de Rabobank Organisatie, waar ik 40 jaar heb gewerkt. Nu geniet ik van mijn prepensioen. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen binnen IJsselheem als chauffeur op de rolstoelbus. Het geeft zo’n grote voldoening om met mensen met een beperking op stap te kunnen gaan en een fijne middag te bezorgen. Daarnaast ben ik chauffeur groepsvervoer bij een taxibedrijf en breng ik kinderen (5-8 jaar) naar school en weer naar huis. In het verleden ben ik aangesloten geweest bij de Chr.Geref.Kerk waar ik een aantal jaren in de diaconie heb gezeten en zo enige kennis heb opgedaan.

27 april 2014 vond de bevestiging plaats en wacht er een andere roeping. Met dankbaarheid en vreugde wil ik dit werk op mij nemen, wetend dat dit gedragen wordt door God zelf. Hij zal hierin sturing en leiding geven. 

Hette Meijering (1949)

Hoewel ik uit de Betuwe afkomstig ben, woon ik sinds 1975 in Kampen. Hier trad ik in 1980 in het huwelijk met Elke Ringenier, met wie ik twee zonen mocht ontvangen: Geert en Reinier. Ik ben als leerkracht en als directeur werkzaam geweest op enkele basisscholen in Kampen. Vorig jaar zomer mocht ik afscheid nemen van het onderwijs, en van de Marnixschool, omdat ik met de vut ben gegaan. Gelukkig bleven er voldoende taken over om nuttig bezig te zijn.

Het is mij elke zondag weer een grote vreugde de diensten in de Noorderkerk als organist te mogen begeleiden. Tevens ben ik nogal actief in de Kamper klokkencultuur.

Toch zal ik – opnieuw – met vreugde mijn taak als ouderling aanvangen. Het is een dankbaar ambt om te mogen uitvoeren: getuige van de kerk te zijn, en feitelijk van de Here Jezus, maar ook om een naaste te zijn voor gemeenteleden. 

 

Inmiddels hebben wij ervaren dat het heel goed is om deze werkzaamheden te mogen delen met de andere kerkenraadsleden. Dat geeft steun, maar is ook leerzaam, want als kerk mag je eigenlijk geen fouten(!) maken. Hoewel we reeds eerder ambtsdrager zijn geweest (diaken, ouderling), is het altijd goed je te spiegelen aan de ervaringen van medebroeders en – zusters. Tevens geldt dat we een fijne kerkenraad hebben, met een goede en open sfeer. Ondanks de ophanden zijnde veranderingen – de wijkenfusie – mogen we ons altijd weer geleid en gedragen weten door onze Meester en door de gebeden van u als gemeente. Dat schept moed en vertrouwen: ‘Want zonder Mij kunt gij niets doen’. We hopen en bidden dat ons werk gezegend mag worden.

Karel Vinke

Hette Meijering