Bevestiging ambtsdragers januari 2014

In de dienst van 12 januari jl. zijn drie kerkenraadsleden herbevestigd in hun ambt en zijn vier mensen voor het eerst bevestigd als ambtsdragers. Ook is afscheid genomen van 9 ambtsdragers. Bijgaand een impressie in foto's.

1

2

3

4

5

6

7

8

9