Ontmoetingscentrum Noorderlicht

Ruim 40 jaar heeft wijk 5 “Rondom de Noorderkerk” gebruik kunnen maken van het jeugdgebouw “de Riette” die, voor optimaal gebruik, te ver van de kerk stond. Al jaren lang was het de wens van wijlen ds. T.A. Eijsenga en de wijkkerkenraad om een ontmoetingscentrum dicht bij de Noorderkerk te krijgen. Na jaren van overleg, waarin ook nog het bestemmingsplan gewijzigd moest worden, heeft de Hervormde Gemeente van Kampen in 2012 tot aankoop kunnen overgaan van een nieuw gebouw dat op 50 meter afstand van de kerk staat.

Nu was het mogelijk om de kindernevendiensten i.p.v. in de consistorie, daar te houden en kon de kinderoppas vanuit “de Riette” verhuizen naar de ruimte naast de consistorie. In het gebouw, dat staat op de hoek van Noordweg/Balkstraat, dat in cascostaat werd aangekocht, moest het nodige gebeuren en is er door een zestiental vrijwilligers in november 2012 begonnen met de werkzaamheden om het gebruiksklaar te maken. In ruim 3 maandentijd hebben de vrijwilligers het volgende gedaan: Scanbehang, lambrisering en sauswerk in het gehele gebouw, het betegelen van de 7 toiletten en de twee keukens, het plaatsen van al het sanitair, aanpassingen van het elektriciteitsnet, alle vloeren, behalve de natte ruimtes, voorzien van p.v.c. laminaatvloeren en plinten, het aanbrengen van de verlichtingsarmaturen het plaatsen van een electr. scherm voor de beamer en beamerophanging, aanleg geluid- en beameraansluiting.

Van gemeentewege opgelegde aanpassingen om de gebruikers vergunning te krijgen: vluchtwegaanduidingen, noodverlichting, schuimblussers, rookmelders, het aftimmeren van buizen van de verplichte warmte terug win installatie (verversen van lucht). Voor het aan het zicht onttrekken van deze installatie, die aan het plafond in de keuken hangt, heeft Kees Pruim in de keuken en in het invalidentoilet, geheel pro deo, gezorgd voor een systeemplafond en heeft de firma ”Ambiance” van de familie Abma ook geheel pro deo een rolluik geschonken en geplaatst op de uitgiftebalie van de keuken.

Toen het ontmoetingscentrum gebruiksklaar was, moesten er nog namen komen voor de ruimtes in het gebouw. Omdat het ontmoetingscentrum tussen en aan(voormalige) havens ligt is gekozen voor havennamen tw: Riettezaal, Buitenhavenzaal en Balkhavenzaal (daar waar nu de Balkstraat is daar was vroeger een haventje/brede sloot). Ter gedachtenis aan wijlen ds. T. Eijsenga en uit eerbetoon en respect voor het vele werk dat hij gedaan heeft in wijk 5, is de zaal op de 1e verdieping naar hem vernoemd. Ook staat in schuinschrift de eerste regel van “zijn” psalm, “Geloofd zij God met diepst ontzag,” op één van de wanden geschreven. Ook voor het gebouw waren er een aantal namen ingediend en is na stemming in de kerkenraad besloten voor de naam “Noorderlicht,” refererend aan Noorderkerk/Noordweg.

In maart 2013 is het gebouw al in gebruik genomen door de kindernevendiensten, clubs, kerkenraads – en diaconievergadering en tal van andere vergaderingen. Informatie over verhuur van het Noorderlicht is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau

De officiële opening die verricht wordt door mevr. J. Eijsenga – Witteveen zal plaatsvinden op zaterdag 14 september 2013 die dan ook nog gelijktijdig samenvalt met de opening van het winterwerk 2013/2014. Dat de hervormde gemeente van Kampen en in het bijzonder wijk 5 van “Rondom de Noorderkerk” nog lang gebruik mogen maken van dit prachtige en goed gesitueerde gebouw. Soli Deo Gloria