Liturgie eerstvolgende kerkdienst

Orde van dienst voor de bevestiging en het afscheid nemen van ambtsdragers van de nieuwe wijkgemeente A op zondag 19 oktober in de Broederkerk te Kampen

Aanvang: 10.00 uur

Voorgangers: ds. W.L. Dekker en ds. F. Verboom

Organist: Hette Meijering

Pianist: Liesbeth van Putten

 

Voorzang: opwekking 167 en 689

Afkondigingen

Intochtslied: Psalm 100

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 911: 1, 2 en 3

Woorden ten leven

Zingen: Gezang 911: 4

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Genesis 12: 1 – 3 en Marcus 3: 3 – 19

Zingen: Gezang 313: 2 en 5

Preek n.a.v. Marcus 3: 14 – 15

Zingen: Gezang 418: 1, 2 en 3

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Afscheid oud-ambtsdragers wijk 5 en 5

Zingen: Johan de Heer 166: 1 en 3

Bevestiging ambtsdragers wijk A

Zingen: Gezang 363

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 149: 1 en 3

Zegen, met een gezongen amen

 

 

Liturgie voor zondagmiddag 17.00

 

Afkondigingen door de ouderling

Intochtslied: Ps. 103 : 1 en 7

In de dienst:

Ps. 92 : 1 en 2

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Zingen: Gez. 405 : 3 en 4

Schriftlezing: Exodus 24 : 1 - 8

Zingen: Gez. 981 : 1 en 2

Schriftlezing: Jeremia 31 : 31 - 34

Zingen: Gez. 981 : 3

Schriftlezing: Lucas 22 : 14 - 20

Zingen: Gez. 981 : 4 en 5

Preek

Ps. 98 : 1 en 2

Inzameling van de gaven

Zingen: Gez. 1009 - helemaal

Zegen

Gezongen Amen