Vriendschap

Bijbelstudie 1 Samuël 18-20

18:1
Hoe ontstaat vriendschap?
Doordat Jonathan David hoorde spreken en zijn omgang met God ziet, zijn nederigheid.
Wat is ware vriendschap?
‘De ziel van Jonathan werd verknocht aan die van David’. Ware vriendschap is dus een verbinding van twee zielen, d.w.z. met de kern van hun leven aan elkaar verbonden zijn.
18:2
De band wordt steeds hechter omdat Saul David aan het hof laat blijven. Zo sterk ervaren ze die vriendschapsband dat ze tegen elkaar uitspreken hoeveel waardering ze voor elkaar hebben en ze beloven elkaar trouw.
18:3
Ze sluiten een verbond.
Het is voor anderen aan het hof wel duidelijk hoe nauw die vriendschap is: David draagt immers Jonathan´s kleding! (Het schenken van kleding is in het verre oosten een teken van bijzondere vriendschap.)  
18:4
Delen wij ook met onze vrienden?
Samen iets bezitten (wat van mij is, is van jou) is een teken van vriendschap. Vaak maakt hebzucht of een te grote waarde hechten aan spulletjes veel kapot.  
19:7
Lees hoe Jonathan David verdedigt en beschermt tegen zijn vader, hoe de trouw aan David sterker is dan het eigenbelang. Bedenk bij het lezen van deze gedeelten steeds: Jonathan wist dat niet hij, maar David de opvolger van Saul zou zijn. David zou hem alles ontnemen, zijn eer en zijn koningsschap. En toch was er geen sprake van jaloezie, maar alleen van wederzijdse bewondering. Jaloezie maakt veel vriendschappen kapot en is er de oorzaak van dat iemand helemaal geen vrienden krijgt.
20:1-4
Jonathan heeft alles over voor zijn vriend: ’Wat begeert gij? Ik zal het voor u doen’. En dit zegt hij, terwijl hij weet dat David de opvolger van zijn vader is. ‘de HERE moge met u zijn, zoals Hij met mijn vader is geweest’ (vers 13; zie ook 1 Samuël 23:16+17). Sommige vrienden verlaten ons wanneer we in moeilijkheden raken, de band tussen David en Jonathan werd steeds sterker. Wat is het geheim van hun vriendschap ten diepste?
20:16, 17, 23
De eenheid die ze in God hadden: ’De Here is tussen u en mij’ (Zie ook vers 8:’Gij (Jonathan) hebt met uw knecht bij de Here een verbond gesloten’). Dat was de basis van hun vriendschap. Ze hadden samen één doel: God te dienen.
Zo op het oog hadden ze niet veel gemeen: de één een koningszoon, de ander een herdersknaap. Maar Jonathan verdraagt alles. En David, hoewel hij weet dat hij de koning zal zijn, behandelt hem niet uit de hoogte, maar geeft hem de eer van een koningszoon (20:41).
Het tweede deel van hun geheim is: ze hadden elkaar lief als zichzelf, ze bewonderden elkaar, prezen elkaar, bemoedigden elkaar.
20:32-34
Welke risico’s neemt Jonathan niet door het voor David op te nemen! Saul scheldt hem uit (vers 30) en probeert hem hier zelfs te doden. Jonathan scheldt niet terug, hij probeert integendeel een goed zoon voor zijn vader te zijn.
20: 41+42
Ze delen alles, ze geven zich helemaal en schamen zich niet tegenover elkaar om hun emoties te uiten. Je moet elkaar echt vertrouwen om dit te kunnen doen. Veel mensen ontvangen geen vriendschap omdat ze zich niet durven geven of willen geven, niet willen laten zien dat ze iemand nodig hebben. Waarom niet, denk je? Praat eens met elkaar over vertrouwen en het tonen van emoties. Waarom heeft de één wel een vriend of vrienden en de ander niet? Hoe ontstaat vriendschap? Lees over “alles delen” en de kracht die er in vriendschap ligt: Prediker 4:9-12.
 
Gespreksvragen  
Hoe ontstaat vriendschap?
Wat is ware vriendschap?
Delen wij ook met onze vrienden?
Wat is het geheim van hun vriendschap ten diepste?
Waarom heeft de één wel een vriend of vrienden en de ander niet?
Hoe ontstaat vriendschap?
Wat vind je het belangrijkste aan vriendschap?
Ken je iemand die jouw vriendschap nodig heeft?
Is er verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn?
Maakt het verschil of Jezus bij je is of niet?
Hoe ga je om met een vriend die (nog) geen christen is?
Hoe kan een vriendschap stuk gaan?
 
Stellingen  
Ware vriendschap is dus een verbinding van twee zielen, d.w.z. met de kern van hun leven aan elkaar verbonden zijn.
Samen iets bezitten (wat van mij is, is van jou) is een teken van vriendschap. Vaak maakt hebzucht of een te grote waarde hechten aan spulletjes veel kapot.
Jaloezie maakt veel vriendschappen kapot en is er de oorzaak van dat iemand helemaal geen vrienden krijgt.
Veel mensen ontvangen geen vriendschap omdat ze zich niet durven geven of willen geven, niet willen laten zien dat ze iemand nodig hebben.
Eenzaamheid is gewoon. Vriendschap is een uitzondering.
 
Wat is een vriend?
Wanneer je mij nu zou vragen: Wat is een vriend? Dan zou ik zeggen: Dat is iemand bij wie je helemaal jezelf durft te zijn. Je hoeft niets op te voeren, je hoeft je niet beter voor te doen, of slechter. Je hoeft niet op je hoede te zijn. Je kunt zeggen wat je denkt, hij begrijpt die tegenstrijdigheden en je natuur waardoor andere mensen je vaak verkeerd beoordelen. Bij hem kun je vrij ademen. Je kunt hem alles zeggen, ook je fouten en als je het gezegd hebt heb je ook het gevoel alles kwijt te zijn. Je hoeft niet heel voorzichtig met hem om te gaan, je kunt misbruik van hem maken, hem verwaarlozen en, het geweldigste, je hóéft niet met hem te praten, je kunt ook samen stil zijn. Het maakt allemaal niet uit. Hij mag je … hij begrijpt je. Je kunt met hem huilen, met hem lachen, met hem bidden. Door dat alles heen ziet hij je, kent hij je en hij houdt van je. Een vriend? Wat een vriend is? Dat is gewoon iemand, ik zei het al, gewoon iemand bij wie je jezelf durft te zijn.

Bron: http://www.benikinbeeld.com/pastoraat-sos/bijbelcentraal/bijbelstudie/bijbelstudie.php?act=bs01