Geschiedenis

kogge1In de voor-reformatorische tijden had Brunnepe twee kloosters met kapellen die de vroomheid uitdroegen. Maar hervormd en gereformeerd Brunnepe deed het lang zonder kerkgebouw. Daar kwam verandering in. In 1916 kwam op de hoek van de Noordweg en Slagersweg niet zomaar een evangelisatiegebouw te staan, maar er verrees op een hecht fundament van 189 heipalen een volwaardig kerkgebouw met zeshonderd zitplaatsen. 14 juni 1916 legde ds. Van Dalfsen de eerste steen en direct na de kerstdagen van 1916 kon het kerkgebouw plechtig in gebruik worden genomen. Tot op heden wordt de kerk nog steeds gebruikt.

Een overzicht van (voormalig) predikanten van de Noorderkerk treft u binnenkort aan.


Informatie over het orgel treft u hier aan.