Opdat wij niet vergeten....

“vergeet niet één van zijn weldaden” (ps.103 : 2b)

Psalm 103 is bij velen een erg geliefd lied. omdat het diepe diepten kent, maar ook grote hoogten. Maar de grondtoon is door de hele palm blijmoedig Daarom wordt  met een lofprijzing begonnen: “Prijs de HERE, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam” Dat is alvast een mooi begin. Maar let op! Meteen na de lofprijzing klinkt een waarschuwing : Hoort u maar : “Prijs de HERE, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden” David zegt: “vergeet niet!”

Ach u weet zelf ook wel hoe dat gaat in het leven. Wij zijn zo vaak van die vergeetachtige mensen!  We maken een afspraak met iemand om eens langs te komen. De ander wacht de hele avond. Maar niemand komt er : helemaal vergeten! Of we ontmoeten iemand op de straat en die onverwachts vraagt: Ken je me nog? Je denkt na, ziet wellicht iets bekends , maar toch weet je het niet! 't is gênant!

Of er zijn van die momenten in het leven waarin we ons heel gelukkig en dankbaar voelen. Momenten, die we voor altijd vast willen houden. Dit was zo belangrijk, dit mag ik nooit meer vergeten! Maar het volle leven neemt je weer in beslag en voordat je het weet ben je het vergeten. "vergeten" zei iemand eens : “Dat is een gebrek aan liefde!”

Ook in Israel kende men dat:”vergeten”  De Here God had ze nog maar net uit de hel van Egypte verlost en de eerste tegenslag in de woestijn kwam. Een kleinigheid vergeleken bij de verschrikkingen in Egypte en het volk vergat de Here! Heel de woestijnreis en sombere reis van vergeten , wie God is. Je wordt er moedeloos van. En dan komt het volk in het beloofde land .En ook dan wordt God weer vergeten. Want de welvaart en, de afgoden zijn aantrekkelijker dan de Here God. God wordt finaal vergeten: God, wie is dat ook alweer?

De psalmdichter David had het in zijn eigen leven ook gemerkt. Ook hij vergat God zo snel. En hij had ook ervaren hoe erg dat is. Want op het moment dat je Gods weldaden vergeet, is er geen enkele reden meer tot lofprijzing en dankbaarheid. Daarom“vergeet niet één van zijn weldaden. Houdt in herinnering, wat God gedaan heeft!

Ik denk dat David daarmee niet alleen zijn tijdgenoten iets te zeggen heeft, maar ook ons!
Het gaat mij er niet om dat we een vingertje naar de ander te wijzen! Maar we moeten onszelf eens tegen het licht houden! Wij leven in een wereld/samenleving waarin God zo snel vergeten wordt! Een geseculariseerde wereld noemen we dat. We kunnen ons er zorgen over maken.
Maar misschien is het verstandiger om eens te zien of wij God niet vergeten zijn!

Want weet u wat mij opvalt? Als je met veel kerkmensen over God en geloven spreekt, dat het zo oppervlakkig blijft en dat er vaak zo weinig besef is van Gods weldaden. "Maar dominee we leven toch netjes en we komen trouw ter kerke" dat is één van de meest gehoorde antwoorden die ik links en rechts in de kerk hoor. “We zijn fatsoenlijke mensen!”

En God dan? Wat betekent die in uw leven? Helaas valt er dan vaak een stilte! “Wat moet ik over God nog zeggen?” Eigenlijk weten we met Hem zo vaak zo weinig raad! Weet u hoe dat komt? Omdat we Gods weldaden vergeten zijn! Omdat we vergeten zijn wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft! En Hij heeft zoveel voor ons gedaan!

Psalm 103 geeft er een hele opsomming van!Ik zal u er een paar noemen : “Hij vergeeft onze ongerechtigheid! Hij geneest ons van ziekte! Hij redt ons van de eeuwige dood!Hij blijft niet altijd toornen! Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zover het oosten is van het westen zover doet Hij onze over¬tredingen van ons!” En zo gaat de dichter nog even door! Eén grote opsomming met wat God allemaal voor ons gedaan heeft! Zonder Hem zouden wij niet kunnen leven!

“Loof de Here mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden!” In de komst van de Here Jezus Christus heeft God deze psalm heel concreet werkelijkheid laten worden! Hij kwam naar de aarde om zieken te genezen en doden op te wekken als tekenen van de nieuwe tijd die eens aan zal bre¬ken! Hij ging de weg van de dood aan het kruis opdat er voor ons verge¬ving van zonden zou zijn! en  Hij stond op uit de dood opdat Hij ons leven vernieuwen kan!

“Loof de Here mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden!”. Daarom : vergeet Christus niet t!
Want daarom alleen gaat het in het geloof : Wie is Jezus voor u, jou of mij In Hem heeft God voluit Zijn liefde getoond! Vergeet u dat niet!
          
       TAE