Veertig jaar...bereikten

Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen; ze aten manna tot ze de grens van Kanaän bereikten
(Exodus 16 : 35a , c)

De bijbel verteld ons dat Israël door God was bevrijd uit haar slavenbestaan in Egypte. Ze waren het diensthuis uitgeleid. En wat was men daar blij geweest. Want, zo dacht iedereen, nu zou alles anders worden.

Maar de praktijk bleek zo bitter anders. Want na Egypte wachtte niet het beloofde land. Maar na de uittocht uit het diensthuis en vóór de intocht in het beloofde land lag de doortocht: Het volk kwam in de woestijn. Dat is de plaats waar de dood heerst en waar niemand overleven kan. Daar ga je je ondergang onherroepelijk tegemoet, tenzij. . . .de Here God Zelf met Zijn hulp naar je toe komt! En daar spreekt de tekst boven deze meditatie over. En in die woorden wordt héél wat gezegd.

Allereerst wordt ons verteld dat Israël manna kreeg. Dat is een onverwacht geschenk uit de hemel!  Elke morgen als men zijn tent uit kwam, was de grond bedekt met een witte laag. Toen men het de eerste keer zag, had men vol verbazing uitge¬roepen : “Mah na ?Wat is dit toch?!”
De mensen beseften dat dit een Godsgeschenk was! Je zou het genadebrood kunnen noemen! Het is een onverwachte gave van God aan zijn volk in het oord van de dood, opdat het behouden in het beloofde land aankomt!

Omdat manna genadebrood is, maakt dat de weg naar het beloofde land tot een genade¬weg! Want zonder Gods hulp zouden ze die weg nooit hebben kunnen gaan. Dan waren ze nimmer in Kanaän aangekomen. Maar God laat het elke dag manna regenen! Hij versterkt zijn volk onderweg. Dat doet Hij veertig jaar. “Veertig” is niet zomaar een getal, maar dat staat voor een lange tijd.

Je komt dat getal veertig vaker tegen in de Bijbel:
De profeet Elia is later bijvoorbeeld 40 dagen onderweg naar de berg Horeb om God te ontmoeten! Het is een barre tocht. Maar Hij gaat in de kracht van zijn God.

En de Here Jezus Christus was 40 dagen in de woestijn. En toen Hij honger begon te krijgen, begon de duivel Hem te verzoeken. Maar Hij houdt stand tegen de verzoekingen!Hij blijft staan in de beproevingen!  En zo heeft Hij de weg voor zijn volk dat door de woestijn gaat geëffend! Zij kunnen door Hem de genadeweg naar het beloofde land uitlo¬pen tot het einde!

Zo was Israël veertig jaar in de woestijn en elke dag opnieuw strooit God Zijn genadebrood uit over de aarde. Hij verkwikt zijn volk in het oord van de dood. Niemand hoeft zich zorgen te maken voor de dag van mor¬gen! Want Gods genade is elke dag nieuw. Hij is getrouw!Elke morgen als je opstond zag als eerste dat teken van Gods trouw. Hij is onuitputtelijk. Want iedereen heeft elke dag precies genoeg. Niemand kwam tekort en niemand hield over. God verzadigt iedereen elke dag opnieuw! Ook dat is genade.

Elders in de Bijbel lees ik hoe dat hemelse brood smaakte:“en het smaakte als honingkoek” Dat is niet zomaar een aardig detail dat leuk is voor de culinaire enthousiastelingen, die eens Bijbels willen koken of bakken. Maar daarmee wordt duidelijk dat dat manna een bijzondere betekenis heeft. Want:Israël  is op weg naar het land dat overvloeit van melk en honig En nu in de woestijn op weg naar dat land geeft God zijn volk al de voorsmaak van de komende heerlijkheid! Men is nog volop in de woestijn. De dood en het gevaar dreigen aan elke kanten..

Het leven is ondragelijk hard. Maar elke dag opnieuw wordt het volk herinnerd aan de komende heerlijkheid, waardoor ze weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de komende heerlijkheid! God staat daar Zelf garant voor. De manna-regen eindigt pas als men het beloofde land binnentrekt. Dan is het niet meer nodig. Want dan mag men ten volle delen in Gods rijkdom en overvloed.

In Johannes 6 legt de Christus een verband tussen het manna in de woestijn en Zichzelf. En dan zegt Hij "Ik ben het levende brood dat uit de hemel neerge¬daald is." En Hij vertelt erbij, dat wie dit brood eet geenszins zal sterven. Hij is de gave van God op onze weg naar het beloofde land! Want we zijn allemaal op weg naar het betere Vaderland. Om dat te bereiken heb je leeftocht nodig voor onderweg!  Zonder dat zul je je doel nimmer bereiken. Daarom biedt Christus Zich aan. En Hij komt tot ons in Zijn Woord. Alleen met Hem komen we eens in het beloofde land.

T.A. Eijsenga